Nowy Polski Ład

Nowy Polski Ład to zapowiedź wielu zmian, które obejmują plan odbudowy polskiej gospodarki. Dowiedz się więcej o zasadach ogólnych dotyczących podatku dochodowego oraz zmianach dotyczących składki zdrowotnej, proponowanych przez nowy Ład. 

Już w przyszłym roku, w ramach polskiego ładu, czekają nas zmiany podatkowe. Będą one dotyczyły zarówno podatków dochodowych, jak i składek dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego. Według zapowiedzi Ministerstwa finansów, możemy spodziewać się zwiększonej ilości ulg podatkowych, podwyższenia kwoty wolnej od podatku, a także poszerzenia zakresu rozliczania się podatkiem zryczałtowanym. Jeżeli natomiast chodzi o składkę zdrowotną, nie będzie ona tak jak dotychczas odliczana od podatku. Należy  mieć również na uwadze, że pozytywne zmiany zapowiadane przez Nowy Ład, będą dotyczyły jedynie części podatników.

Spis Treści

Polski Ład – zmiany dla jednostki opodatkowanej podatkiem liniowym

Zakres zmian, zapowiadanych przez ministerstwo finansów, obejmuje między innymi wysokość kwoty wolnej od podatku – od stycznia 2022 roku będzie ona wynosić 30 tysięcy złotych. Skorzystają na tym jednak tylko osoby rozliczające się na zasadach ogólnych. Zapowiadane zmiany nie będą jednak opłacalne dla osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz działalności gospodarczych, opodatkowanych podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej.

Osoby płacące podatek liniowy nie będą mogły rozliczać się wspólnie z małżonkiem, ani też korzystać z nowej kwoty wolnej od podatku. W tym przypadku będzie to wysoce nieopłacalne, w związku z czym od początku nowego roku liczba osób rozliczająca się na podstawie tej formy podatku może zacząć gwałtownie spadać. Zmiany w zasadach ustalających zobowiązania podatkowe nie ominą więc skali podatkowej. Według zapowiedzi, zostanie wprowadzona jej stała wartość, która nie będzie zależna od kwoty przychodów.

Nowy Polski Ład – kwota wolna od podatku

Nowy Ład

Nowy Ład oznacza nowe progi podatkowe, dzięki którym wiele obywateli uzyska sporą korzyść. Do grupy objętej kwotą wolną od podatku należeć będą osoby zarabiające najniższą pensję krajową, duże rodziny oraz emeryci. Kwota wolna od podatku podwyższona zostanie do 30 tysięcy złotych, natomiast drugi próg podatkowy aż do 120 tysięcy złotych, co korzystnie wpłynie na sytuację finansową wymienionych wyżej grup.

Podatki będą także płacone proporcjonalnie, nie uwzględniając przy tym wysokości zarobków. Będzie to lepsze rozwiązanie w porównaniu do obecnego, które bardziej obciąża osoby zarabiające najniższą pensję krajową. Jest to związane również z zapowiedziami zmian oraz ulg dla klasy średniej.

Nowy Polski Ład – składka zdrowotna

Zmiany w ustawach podatkowych, jakie zapowiada minister finansów, obejmują również zmiany odnośnie składki zdrowotnej. W 2022 roku, wysokość i zasady jej naliczania będą inne oraz zależne od rodzaju metody jej opodatkowania. W przypadku problemów z wyliczeniem wysokości kwoty jaką stanowi składka zdrowotna najlepszym narzędziem ułatwiającym to zadanie będzie skorzystanie z narzędzia, jakim jest kalkulator podatkowy.

Wysokość podstawy do ustalenia składki należy wykazywać raz w miesiącu, w formie imiennego raportu, dotyczącego podmiotu opłacającego składkę, a także w deklaracji rozliczeniowej. Składkę opłacać należy najpóźniej do 20 dnia następnego miesiąca – nie dotyczy to jednak płatników posiadających osobowość prawną, którzy opłacić muszą ją do 15 dnia następnego miesiąca. Najpóźniej do 5 dnia następnego miesiąca, składkę muszą natomiast opłacać jednostki budżetowe oraz samorządowe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here