Od czego warto ubezpieczyć mieszkanie

Ubezpieczenie mieszkania skutecznie zabezpiecza finanse właścicieli nieruchomości i mienia przed ich utratą w razie wystąpienia szkody na majątku. Niestety często dochodzi do sytuacji, w których ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, jako powód wskazując brak ochrony w danym przypadku. Aby uniknąć nieprzyjemnego rozczarowania, warto dokładnie przemyśleć, jak ubezpieczyć mieszkanie, by polisa obejmowała każde zagrożenie oraz wszystkie przedmioty znajdujące się na terenie nieruchomości bądź będące jej częścią. Podpowiadamy, od czego warto ubezpieczyć mieszkanie!

Ubezpieczenie mieszkania od zalania

Zalanie jest jedną z najczęstszych szkód na nieruchomościach. Dochodzi do niego w wielu różnych okolicznościach – na skutek ulewy i przeciekającego dachu bloku, nieszczelności wanny sąsiadów z góry, wypadniętego wężyka z pralki czy nawet powodzi. Cieknąca lub stojąca przez dłuższy czas woda prowadzi niestety do kosztownego remontu. Wybrzuszone panele, odpadające płaty tynku i farby, pojawiający się grzyb oraz uszkodzenie instalacji elektrycznej w związku z jej zawilgoceniem, to tylko kilka z przykrych szkód.

Dlatego właśnie planując zakupienie polisy na nieruchomość, warto uwzględnić w niej ubezpieczenie mieszkania od zalania. Zakres odpowiedzialności może się różnić zależnie od firmy ubezpieczeniowej, zwykle jednak ochrona podstawowa obejmuje zalanie na skutek:

 • opadów atmosferycznych,
 • awarii prawidłowo wykonanych i konserwowanych instalacji wodno-kanalizacyjnych,
 • awarii prawidłowo konserwowanych urządzeń podłączonych do instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 • cofania się wody lub ścieków z instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 • awarii pionu,
 • awarii w mieszkaniu sąsiada.

Ubezpieczenie mieszkania od kradzieży

Na polisie mieszkaniowej nie powinno również zabraknąć ubezpieczenia mieszkania od kradzieży. To ryzyko, któremu warto poświęcić szczególną uwagę, do zagarnięcia mienia przez przestępcę może dojść bowiem na trzy sposoby: w wyniku włamania, rabunku lub kradzieży zwykłej. Czym się różnią?

Kradzież z włamaniem – ma miejsce wówczas, gdy sprawca w celu zabrania mienia musi pokonać zabezpieczenia, takie jak zamknięte okno, drzwi, brama czy sejf. W jej przypadku poszkodowany nie tylko traci cenne przedmioty, ale zostaje również narażony na koszty związane z naprawą wyłamanych zamków czy podważonej ramy okien.

Rabunek – w jego przypadku dochodzi do bezpośredniego kontaktu sprawcy z poszkodowanym, a kradzież następuje np. pod groźbą wyrządzenia ofierze krzywdy, na skutek oszustwa lub po doprowadzeniu poszkodowanego do utraty przytomności.

Kradzież zwykła – to sytuacja, w której sprawca zabrał cudze mienie bez konieczności stosowania gróźb lub łamania jakichkolwiek zabezpieczeń. Będzie nią np. zabrane grilla z ogródka przynależnego do mieszkania.

Najlepsze polisy, jak np. ubezpieczenie mieszkania z oferty PKO BP, obejmują wszystkie te ryzyka w ramach jednego ubezpieczenia „od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji”. Ostatnie określenie zabezpiecza właściciela mienia również w sytuacji, w której osoba trzecia umyślnie zniszczy jego mienie; np. narysuje graffiti na drzwiach.

Ubezpieczenie mieszkania od zdarzeń losowych

Ubezpieczenie mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych to najbardziej podstawowy typ polisy. Dotyczy szkód powstałych w wyniku nagłych, przypadkowych zajść, niezależnych od woli ubezpieczonych lub osób trzecich. Zależnie od tego, co zechce ubezpieczyć właściciel mieszkania, polisa może dotyczyć zarówno elementów stałych (takich jak podłogi, mury czy meble i urządzenia w zabudowie), jak i ruchomości domowych (meble i sprzęty wolnostojące oraz przedmioty osobiste).

Wybierając ubezpieczenie, warto pamiętać, że może ono występować w dwóch wersjach: od ryzyk nazwanych oraz All Risks. W tym pierwszym przypadku ubezpieczyciel wskazuje w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) konkretny katalog zdarzeń losowych. Do najczęściej występujących należą:

 • deszcz nawalny,
 • huragan,
 • grad,
 • uderzenie pioruna,
 • pożar,
 • dym i sadza,
 • powódź,
 • zalanie,
 • przepięcie,
 • osuwanie lub zapadanie się ziemi,
 • lawina,
 • eksplozja,
 • huk ponaddźwiękowy,
 • upadek statku powietrznego,
 • uderzenie pojazdu.

Z kolei All Risk to ochrona od wszystkich ryzyk poza wyłączeniami określonymi w OWU. W tym przypadku towarzystwo ubezpieczeniowe powinno przyjąć odpowiedzialność za szkodę w niemal każdej sytuacji – poza konkretnymi przypadkami, które wskazał w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Przykładowym wyłączeniem odpowiedzialności jest spowodowanie szkody przez osobę przebywającą w ubezpieczonym mieszkaniu, która w momencie jej wyrządzenia była pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

Podstawą dobrego ubezpieczenia swojego dobytku jest zatem dokładne zapoznanie się z ogólnymi warunkami interesującego Cię ubezpieczenia – to właśnie w tym dokumencie znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje na temat danej polisy.

Materiał partnera.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here