Kto czuwa nad bezpieczeństwem żywności?

0
774

Podczas wizyty w sklepie konsumenci muszą zaufać sprzedawcom i producentom żywności, że towary wkładane przez nich do koszyków są pełnowartościowe i bezpieczne dla zdrowia. Nie kwestionujemy jakości wybieranych regularnie produktów wierząc, że jest z pewnością wielokrotnie weryfikowana, a wyspecjalizowane instytucje zajmują się kontrolą poszczególnych towarów troszcząc się o zdrowie klientów.

Konsumenci wybierając produkty spożywcze często nie mogą w sklepie zweryfikować ich jakości. Produkty są zazwyczaj szczelnie zapakowane, więc dopiero po ich rozpakowaniu możemy sprawdzić ich jakość. W Polsce żywność trafiająca na stoły podlega zarówno kontroli instytucjonalnej, jak i wewnętrznej. Nad jej jakością czuwa Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych. To ta instytucja odpowiada za przeprowadzanie kontroli u producentów rolnych lub w fabrykach produkujących żywność. Sprawuje kontrolę i nadzór nad artykułami znajdującymi się w obrocie detalicznym, ale również w placówkach gastronomicznych oraz w firmach zajmujących się cateringiem.

Spis Treści

Producenci żywności – to na nich ciąży największa odpowiedzialność

Przede wszystkim o bezpieczeństwo i wysoką jakość produkowanej żywności muszą dbać jej producenci. To oni są zobowiązani do przestrzegania restrykcyjnego prawa żywnościowego zgodnego z rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego. To daje nam pewność, że polska żywność jest najwyższej jakości. Kontrola wewnętrzna na etapie produkcji artykułów spożywczych opiera się na przestrzeganiu Dobrej Praktyki Higienicznej – GHP, oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej – GMP, a także planowaniu procesów zgodnie z systemem HACCP.

Dobra Praktyka Higieniczna obejmuje szereg wymagań, których przestrzeganie ma za zadanie chronić produkowaną żywność. Zgodnie z nią należy właściwie dobrać wyposażenie techniczne, lokalizację i otoczenie zakładu. Opracować procedury mycia, dezynfekcji, konserwacji maszyn i urządzeń. Aby było to możliwe należy korzystać ze sprzętu myjącego oraz akcesoriów najwyższej jakości, jak z oferty na stronie https://salmonhygiene.pl/oferta/wlokninowe-czysciwa-przemyslowe-safewiping/.

Zgodnie z Dobrą Praktyką Higieniczną należy także odpowiednio zaplanować rozmieszczenie pomieszczeń i wyposażenia zakładu, wdrożenie i przestrzeganie procedur, przeszkolenie pracowników z zakresu higieny osobistej oraz zapewnić bezpieczeństwo mikrobiologiczne i wysoką jakość surowców.

Wysokie standardy i niezawodne procedury

Dobra Praktyka Produkcyjna skupia się na utrzymaniu wysokich standardów w zakładach. Opierają się one na utrzymaniu maszyn w dobrym stanie technicznym, wykazaniu troski o środowisko naturalne, a co za tym idzie prawidłowego utrzymania gospodarki wodno-ściekowej. Kluczowe jest także odpowiednie magazynowanie sprzętu oraz produktów i substancji chemicznych, zabezpieczenie terenu przed plagami owadów i gryzoni, utrzymanie optymalnego oświetlenia i wentylacji oraz regularna kontrola zdrowia zatrudnionego personelu.

Te standardy kryją w sobie cały szereg działań, które wykonane we właściwy sposób gwarantują najwyższe bezpieczeństwo oraz wysoką jakość produktu. Prawidłowe zaplanowanie procesów produkcji artykułów przeznaczonych do spożycia musi z góry zakładać przeciwdziałanie zagrożeniom dla ich jakości. Nadzór nad wszelkimi rodzajami niebezpieczeństw zakłada ich rozpoznawanie, a następnie wprowadzanie procedur mających za zadanie chronić przed nimi żywność. Te działania odpowiadają założeniom systemu HACCP oznaczającego Analizę Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli. Zakłada on stały monitoring procesów tak, aby przewidywać potencjalne niebezpieczeństwa i w porę im przeciwdziałać ustalając procedury mające chronić żywność przed zagrożeniem. Zgodnie z nim należy prowadzić odpowiednią dokumentację oraz bieżące aktualizowanie danych i czynności mających związek z żywnością. Wdrożenie HACCP jest obowiązkowe, jednak ustawodawca nie wymaga posiadania certyfikatów poświadczających ten fakt. Podczas kontroli urzędowej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i jakość żywności producenci mogą być jednak wezwani do przedstawienia dowodów na opracowanie i wdrożenie odpowiednich procedur zgodnych z systemem HACCP.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here