ETF

Znajomość zasad wyceniania funduszy ETF może okazać się pomocna w podejmowaniu lepszych decyzji inwestycyjnych. Co to jest NAV i dlaczego może różnić się od ceny jednostki funduszu na giełdzie?

Spis Treści

Wartość aktywów a cena funduszu

Skrót „NAV” rozwija się jako „Net Asset Value” – w tłumaczeniu na język polski oznacza to „wartość aktywów netto”. To termin określający łączną wartość wszystkich składników funduszu po odjęciu ewentualnych zobowiązań, podzieloną przez liczbę jednostek. Jako wynik otrzymujemy kwotę, która powinna w jak największym stopniu odpowiadać wycenie pojedynczej akcji funduszu. W rzeczywistości jest jednak nieco inaczej – wpływa na to między innymi moment wyliczenia wartości.

Podczas gdy cena rynkowa może zmieniać się w każdym momencie, w którym giełda jest otwarta, wartość aktywów netto funduszu ETF jest określana tylko raz dziennie. NAV wylicza się w momencie zamknięcia rynku. Dla nowojorskiej giełdy jest to godzina 16:00 czasu wschodniego (EST), czyli 22:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET/CEST), a dla warszawskiej GPW – 17:00 CET/CEST. To sprawia, że w trakcie dnia mogą pojawiać się różnice pomiędzy NAV a aktualną ceną rynkową funduszu.

Jak wygodnie inwestować w ETF-y i inne instrumenty finansowe?

Dywersyfikacja portfela to jeden z najlepszych sposobów, by ochronić się przed spadkami wartości poszczególnych aktywów, w które chcemy inwestować. ETF-y znacznie ułatwiają zróżnicowanie swojego portfolio, jednak warto zastanowić się również nad innymi instrumentami finansowymi. Wygodne inwestowanie w różne aktywa z jednej platformy umożliwia między innymi Saxo forex broker, który oferuje dostęp nie tylko do kilku tysięcy ETF-ów, lecz także rynków walutowych oraz giełd z wielu państw na całym świecie.

Znaczenie NAV w kontekście ceny rynkowej

Choć obydwie z tych wartości są zazwyczaj bardzo zbliżone do siebie, każda z nich ma swoją rolę w inwestowaniu w ETF-y. Dla inwestorów głównym zastosowaniem NAV jest określenie uczciwej wyceny danego funduszu. Jeśli jego wartość w trakcie dnia wzrasta powyżej tego poziomu, możemy uznać, że to dobry moment na sprzedaż udziałów – analogicznie możemy postąpić z zakupem w przypadku ceny rynkowej poniżej NAV. Należy jednak mieć na uwadze, że wartość aktywów netto aktualizuje się każdego dnia, a każda inwestycja jest objęta ryzykiem.

Największe różnice pomiędzy NAV a ceną rynkową możemy zauważyć w przypadku funduszy, które są w obrocie na danej giełdzie, jednak śledzą indeksy lub aktywa z innych giełd. Przykładem mogą być liczne ETF-y z nowojorskiej giełdy, które podążają za spółkami z konkretnych krajów. W takiej sytuacji zmiany cen aktywów odbywają się w innym momencie niż handel jednostkami samego funduszu, co zwiększa rozbieżność pomiędzy NAV a aktualną ceną rynkową.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here