Czym jest dywersyfikacja środków inwestycyjnych

Przy inwestowaniu inwestor musi podjąć decyzję, w jakie walory zainwestować w danym czasie, przy założonym poziomie potencjalnego zysku i akceptowalnym poziomie ryzyka. Może zmniejszać ryzyko straty, jeśli przy dokonywaniu takich wyborów posłuży się dywersyfikacją.

Przy inwestowaniu inwestor musi podjąć decyzję, w jakie walory zainwestować w danym czasie, przy założonym poziomie potencjalnego zysku i akceptowalnym poziomie ryzyka. Może zmniejszać ryzyko straty, jeśli przy dokonywaniu takich wyborów posłuży się dywersyfikacją. Czym ona właściwie jest i jak przebiega w praktyce?

Spis Treści

Pojęcie dywersyfikacji

Dywersyfikacja inwestycji polega na podzieleniu w odpowiedni sposób środków finansowych znajdujących się w dyspozycji inwestora i zainwestowaniu ich w różne produkty inwestycyjne. Celem takiego działania jest zmniejszanie ryzyka związanego z lokowaniem środków finansowych. Dywersyfikacja jest w stanie zapobiegać utracie części czy nawet całości kapitału w razie podjęcia niewłaściwej decyzji inwestycyjnej.

Jest ona zgodna z ideą tego, by nie wkładać wszystkich jaj do jednego koszyka. W przełożeniu na terminologię finansową można powiedzieć, że zwolennicy dywersyfikacji nie inwestują wszystkich posiadanych środków np. w akcje jednej spółki czy wyłącznie w konkretny surowiec, ponieważ jest to obarczone zbyt dużym ryzykiem.

Dlaczego warto dokonywać dywersyfikacji prowadzonych inwestycji?

Dywersyfikacja ma wiele plusów, które wraz z biegiem czasu odczuwają inwestorzy uciekający się do dzielenia swoich kapitałów na różnego rodzaju inwestycje. Przede wszystkim chroni ona przed utratą wszystkich pieniędzy przez inwestora. Nawet jeśli kilka decyzji podjętych przez niego w kwestii wyboru walorów do lokowania środków okaże się nietrafionych, to jednak pozostaną inne, które uchronią go przed doświadczeniem całkowitego bankructwa.

Dzięki zwiększaniu liczby różnych walorów inwestycyjnych w portfelu inwestora można płynnie ustalać ryzyko, jakie chce on podjąć. Może wprowadzić do portfela dowolną ilość inwestycji, a im jest ich więcej, tym niższe ryzyko utraty całego kapitału podejmuje. Zbyt duże rozdrobnienie inwestycji również nie jest do końca korzystnym zjawiskiem, ponieważ niższe są potencjalne zyski, które stają się udziałem danego gracza.

Korzystanie z dywersyfikacji zwiększa szanse na wypracowanie pożądanych zysków, przy niewielkim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Można je ograniczać dzięki zestawianiu ze sobą inwestycji o różnym poziomie bezpieczeństwa. Na przykład inwestor może w tym samym czasie podjąć inwestycję w akcje spółki giełdowej, ale i w obligacje Skarbu Państwa. Pomimo faktu, że akcje są potencjalnie bardziej dochodowym walorem, to jednak obligacje stanowią bufor bezpieczeństwa. Nagła utrata wartości przez walory giełdowe nie doprowadzi do tego, że inwestor zostanie bez jakichkolwiek pieniędzy i będzie zmuszony do wycofania się z rynku. Sprawdź: https://trading-academy.pl/podstawy-dywersyfikacji-na-globalnych-rynkach/

Jak w praktyce wygląda dywersyfikacja?

Przy chęci dywersyfikowania portfela inwestycyjnego inwestor powinien zapoznać się z trzema podstawowymi metodami na dzielenie środków finansowych, jakimi dysponuje. Kapitał inwestycyjny może być dywersyfikowany ze względu na rodzaj rynków, rodzaj aktywów, ale i na cel oraz horyzont inwestycyjny.

Rodzaje rynków inwestycyjnych dotyczą tego, że można inwestować środki nie tylko w Polsce, na przykład w obrębie rodzimej giełdy papierów wartościowych, ale również na rynkach zagranicznych. Poczatkujący inwestorzy poprzestają na znanym dla nich rynku w Polsce, ale w miarę nabywania doświadczenia mogą spróbować swoich sił również za granicą.

Jeśli chodzi o rodzaj aktywów, to dywersyfikacja będzie obejmowała lokowanie środków finansowych np. w akcje spółek notowanych na giełdzie, w obligacje, jak i w surowce, waluty czy złoto i nieruchomości. Najlepiej przy wyborze aktywów do jednego portfela inwestycyjnego kierować się tym, by walory wybierane do niego były w możliwie jak najmniejszy sposób skorelowane ze sobą, by spadki na jednym instrumencie nie wywoływały i nie pociągały za sobą spadków na innym.

Cel i horyzont inwestycyjny przy dywersyfikacji są ze sobą ściśle powiązane. Przy konstruowaniu portfela inwestycyjnego inwestor powinien wprowadzać do niego inwestycje o charakterze krótkoterminowym, średnioterminowym i długoterminowym. Najlepiej w pierwszej kolejności określić cele inwestycji, a następnie rozłożyć je w czasie dla ograniczania ryzyko poniesienia strat. Zobacz też: https://www.xtb.com/pl/edukacja/etf-wig20-mwig40

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here