studia

Dla wielu osób terminy takie jak „studia I stopnia” i „studia II stopnia” mogą być niezrozumiałe. Tymczasem I i II stopień studiów to efekt systemu bolońskiego, obowiązującego w Polsce. Czym oba stopnie studiów różnią się między sobą i jakie wymogi trzeba spełnić, by móc na nie aplikować?

Studia I stopnia – co to znaczy?

Jeszcze jakiś czas temu na uczelniach funkcjonowały jedynie jednolite studia pięcioletnie. W wyniku tzw. procesu bolońskiego utworzono jednak europejski obszar szkolnictwa wyższego, a same studia podzielono łącznie na trzy stopnie. To miało umożliwić przyjęcie porównywalnych stopni i tytułów akademickich na uczelniach w całej Europie. Na studia I stopnia mogą aplikować osoby, które ukończyły szkołę średnią i zdały egzaminy maturalne. W większości przypadków to właśnie od ich wyników zależy, czy aplikujący dostanie się na wybrany przez siebie kierunek.

Studia I stopnia – ile trwają?

Zgodnie z europejskimi normami, studia I stopnia trwają co najmniej 3 lata – czyli 6 semestrów. Należy jednak pamiętać, że studiami I stopnia będą zarówno studia licencjackie, jak i studia inżynierskie (które trwają 3,5 roku, czyli 7 semestrów).

Ukończenie studiów I stopnia, zdanie egzaminu i obrona pracy dyplomowej umożliwia zdobycie tytułu zawodowego (licencjata lub inżyniera).

Studia II stopnia, czyli studia uzupełniające magisterskie

Na studia II stopnia mogą aplikować wyłącznie osoby, które ukończyły studia I stopnia – lub studia jednolite magisterskie. W rekrutacji na studia uzupełniające magisterskie na publicznych uczelniach uwzględnia się zazwyczaj średnią ocen ze studiów I stopnia, a coraz częściej – także wyniki dodatkowych egzaminów wstępnych. Z kolei na prywatnych liczy się najczęściej dostarczenie kompletu dokumentów w wymaganym terminie.

Studia II stopnia trwają 1,5 roku (3 semestry) lub 2 lata (4 semestry). Absolwenci, którzy obronią pracę dyplomową, zdobywają tytuł magistra (lub w przypadku studiów inżynierskich – magistra inżyniera).

Studia I i II stopnia: czym się różnią?

Czas trwania i kryteria rekrutacji to podstawowe różnice między studiami I i II stopnia. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że studia II stopnia mają charakter uzupełniający i pozwalają studentowi na uzupełnienie wiedzy z I stopnia studiów. Z kolei ukończenie studiów I stopnia wystarcza, by zdobyć podstawową wiedzę z danego obszaru.

Osoby, które rozważają podjęcie studiów – niezależnie czy I, czy II stopnia – powinny jednak upewnić się najpierw, że uczelnia, w której chcą studiować, stawia na praktyczną naukę, np. podczas warsztatów, a program kierunku jest skonstruowany w oparciu o realne potrzeby rynku pracy. Tak jest m.in. w przypadku Wyższych Szkół Bankowych (listę kierunków I stopnia realizowanych w uczelniach Grupy WSB można znaleźć na stronie https://www.wsb.pl/studia-i-szkolenia/studia-i-stopnia/kierunki-i-specjalnosci, a listę kierunków II stopnia – na stronie https://www.wsb.pl/studia-i-szkolenia/studia-ii-stopnia/kierunki-i-specjalnosci).

Co istotne, osoby, które ukończyły I stopień studiów na danym kierunku, nie muszą wybrać studiów II stopnia na tym samym kierunku – mogą zdecydować się na inny. Dzięki temu możliwe jest zdobycie wiedzy i umiejętności z dwóch różnych, uzupełniających się wzajemnie obszarów.

Artykuł sponsorowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here