Rodzaje lokat bankowych

Lokata to popularna forma depozytu, który pozwala na uzyskanie oszczędności w krótkim i dłuższym okresie, bez zbędnego ryzyka. To dlatego cieszy się ona tak dużą popularnością wśród klientów banków.

Jeśli chodzi o rodzaje, możemy wyróżnić lokatę terminową, rentierską, strukturyzowaną, progresywną. Każda z nich może być założona w złotówkach lub walucie obcej. Warto przeanalizować wszystkie rodzaje lokat, by wybrać taką, która najlepiej spełni oczekiwania.

Spis Treści

Czym jest lokata?

Lokata bankowa (zwana także depozytem terminowym) to umowa z bankiem, na podstawie której przekazujemy mu ustaloną kwotę na określony czas. Po jej zakończeniu jest on zobowiązany do zwrotu tej kwoty powiększonej o naliczone od kapitału odsetki. Zysk z lokaty, w formie odsetek, trafia na nasze konto automatycznie, pomniejszony o podatek od zysków kapitałowych – tzw. podatek Belki w wysokości 19%.

Lokaty bankowe są jednym najbezpieczniejszych sposobów pomnażania oszczędności. Wynika to z faktu, iż nasze oszczędności są chronione w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), do równowartości 100 000 euro.

Lokaty terminowe – najczęściej wybierany rodzaj depozytów

Lokata terminowa to produkt, z którego możemy skorzystać bezpośrednio w oddziale banku, telefonicznie lub online. Szczególnie lokata bankowa online cieszy się dużą popularnością, ze względu na prostotę jej założenia. W jej ramach powierzamy wybranej instytucji finansowej środki na określony czas, a w zamian możemy zyskać odsetki wypłacane zwykle na koniec umowy. Jeśli chodzi o długość lokat, możliwości jest wiele. Można je zawierać na krótki okres (1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy), a nawet na kilka dni lub 1 dzień (tzw. depozyty overnight). Dostępne są także lokaty kilkunastomiesięczne.

Warto mieć na uwadze to, że po upływie okresu deponowania w tym przypadku na nasze konto wraca kapitał wraz z odsetkami pomniejszonymi o podatek Belki w wysokości 19%. Ponadto każdą lokatę terminową możemy również automatycznie odnowić na kolejny okres. Wystarczy, że zaznaczymy odpowiednią opcję.

Lokata rentierska – długoterminowy depozyt dla zamożniejszych klientów

Lokata rentierska to produkt skierowany do osób, które mają duże oszczędności (zwykle wymagane jest minimum 10.000 zł). Drugim warunkiem jest to, że chcą je ulokować na korzystnych warunkach na dłuższy okres, np. 3 lata. W tym przypadku, choć oprocentowanie lokat w bankach jest niższe, to korzyścią z nich jest możliwość wypłaty odsetek od oszczędności przed końcem okresu trwania lokaty. Na przykład jeśli chodzi o lokaty banków na 36 miesięcy, istnieje opcja ustawienia kapitalizacji miesięcznej.

Lokata strukturyzowana – połączenie biernego i czynnego inwestowania

Lokata strukturyzowana to ciekawe rozwiązanie dla osób, które chcą przy pewnej skłonności do ryzyka zyskać szansę na ponadprzeciętny zysk. Składa się ona z dwóch elementów – kapitału początkowego podlegającego ochronie w trakcie trwania lokaty oraz części operacyjnej, która jest inwestowana m.in. w akcje spółek polskich i zagranicznych, obligacje skarbowe i komercyjne, indeksy giełdowe, surowce czy też waluty.

Lokaty banków strukturyzowane mogą być zawarte na różne okresy. Nie jest to jednak depozyt dostępny w każdym momencie. Banki udostępniają lokaty ustrukturyzowane w ściśle ustalonym terminie. Jest to tzw. okres subskrypcji. Po zakończeniu lokaty wypłacany jest depozyt powiększony o potencjalne odsetki.

Lokata progresywna – produkt o zmiennym oprocentowaniu

Lokata progresywna to forma depozytu, w przypadku którego oprocentowanie wzrasta w kolejnych okresach umowy z bankiem. Jest ona w związku z tym proponowana na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Jej klasycznym przykładem jest depozyt 18-miesięczny. Np. przez pierwsze pół roku jest to 2%, drugie – 4%, a ostatnie – 6%. W takim przypadku efektywna stopa oprocentowania lokaty wyniesie 4%. W przypadku lokaty online terminowej możemy zdecydować się na szybszą wypłatę środków, gdy zajdzie taka potrzeba. Musimy się jednak liczyć z tym, że oprocentowanie za miesiąc, w którym zerwie się umowę, nie zostanie naliczone. Oznacza to, że odsetki za dany okres przepadną.

Opracowano na zlecenie partnera Santander Consumer Bank.

Źródła:

https://direct.money.pl/artykuly/porady/co-to-jest-lokata-progresywna

https://direct.money.pl/artykuly/porady/jakie-sa-rodzaje-lokat

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here